Contact UsMap ServermyPlanningLogin
Malta Environment & Planning Authority - www.mepa.org.mt

Print Page

HomeSeperatorInfo and ParticipationSeperatorSummer Break Time

Summer Break Time

The Malta Environment and Planning Authority (MEPA), the Malta Tourism Authority (MTA) and the Building Regulations Office within the Ministry for Transport and Infrastructure notifies your council that in order to mitigate the nuisance of construction sites during the summer period (between the 15th June and the 30th September 2013), no demolition or excavation works will be allowed to be carried out in the following localities and streets: 

Illegal excavation works and demolition can be reported by calling telephone number 2292 7608 (during office hours) or 9963 7508 (after office hours).

MALTA

  B’BUGIA
TRIQ SAN PATRIZJU
TRIQ BAJJA SABIHA
MISRAH SUMMIT
DAWRET IL-QALB IMQADDSA

  GZIRA
THE STRAND
TRIQ SAMUEL TAYLOR COLERIDGE
TRIQ ST ALBERT (FROM PARISIO TO BOUVERIE)
TRIQ BOUVERIE (FROM STRAND TILL ST ALBERT)
TRIQ PARISIO (FROM STRAND TILL ST ALBERT)
TRIQ BELVEDERE (FROM STRAND TILL FLEET)
TRIQ PONSOMBY (FROM STRAND TILL CAMERUN)
TRIQ FLEET
TRIQ REID

  KOTTONERA

BIRGU
ALL STREETS 
EXCEPT:
BIRGU EXCEPT:
TRIQ 8 TA’ DICEMBRU
TRIQ SAN LAWRENZ
TRIQ SAN DUMINKU
XATT TAL-BIRGU
XATT IL-FORN
XATT IR-RIZQ
TRIQ HILDA TABONE
TRIQ IL-MAJJISTRAL
TRIQ IT-TRAMUNTANA
TRIQ GLORMU CASSAR
TRIQ IL-LBIC
TRIQ NOFSINHAR
TRIQ PACIFIKU SCICLUNA
TRIQ IL-PAPA ALLESSANDRU VII
TRIQ IL-PALAZZ TA’ L-ISQOF
TRIQ IL-KUNSILL POPOLARI
TRIQ L-ARCISQOF MIKIEL GONZI
TRIQ IT-TORRI TA’ SAN GWANN
TRIQ IL-KWARTIER
TRIQ ID-DEJQA
TRIQ IT-TELGHA TAL-FOSS
TRIQ GIAN FRANGISK ABELA
TRIQ IL-FOSS TAS-SUR
TRIQ IL-FOSS
TRIQ SANTA SKOLASTIKA
TRIQ POST IS-SAGRA INFERMERIJA
TRIQ IL-MIRATUR
TRIQ L-ANTIKA
TRIQ IL-MANDRAGG
TRIQ IL-MINA L-KBIRA
TRIQ MISRAH IR-REBHA (PJAZZA)
TRIQ DESAIN
TRIQ IL-KARDINAL FABRIZIO SCIBERRAS
TRIQ L-10 TA’ AWISSU
TRIQ IL-KANONKU LUIGI FENECH
TRIQ IL-KUNVENT (PART A)
TRIQ BETTINA
TRIQ IL-LVANT
TRIQ WENZU DYER
TRIQ MELCHIORE GAFA’
TRIQ SAN DUMINKU
TRIQ IL-VITTMI TAL-PORVELISTA 18 TA’ LULJU 1806

  ISLA EXCEPT:
ALL STREETS 
EXCEPT:
IX-XATT (from Macina to il-Ponta ta’ l-Isla, including parking areas)
IX-XATT (Triq Juan B Azopardo)

  BORMLA EXCEPT:
ALL STREETS 
EXCEPT:
XATT TA’ BORMLA
MISRAH GAVINO GULIA
MISRAH PAOLINO VASSALLI
TRIQ SANTA TERESA

  MARSASCALA
ALLEY NO. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.
TRIQ IL-BAHHARA
MISRAĦ DUN TARCIS AGIUS
TRIQ GARDIEL 
TRIQ MARINA
MISRAĦ MIFSUD BONNICI
TRIQ IS-SALINI
TRIQ ST'ANNA
TRIQ ST ANTNIN (from Buttar Street to Gardiel Street)
TRIQ SAN ĠORĠ
TRIQ IŻ-ZONQOR
ZONQOR POINT
IŻ-ŻONA TA' SAN TUMAS
IŻ-ŻONA TAL-BAJJA TA' SAN TUMAS

  MARSAXLOKK
TRIQ DUNCAN (from St Catherine Street till Fisherman’s Wharf)
FISHERMAN’S WHARF
TRIQ G. MANISCALCO (from St Catherine Street till Wilga Street)
TRIQ SANTA KATERINA
TRIQ SAN ĠUŻEPP (from St Catherine Street till Fisherman’s Wharf)
TRIQ IL-WILGA (from Fisherman’s Wharf till Abdosir Street)
TRIQ IŻ-ŻEJTUN (from St Catherine Street till Fisherman’s Wharf)

  MELLIEHA
TRIQ ADENAU
DAWRET IT-TUNNARA
TRIQ DUN BELIN AZZOPARDI
TRIQ GEORGE BORG OLIVIER
TRIQ GHERIEN (FROM SALINI L-QODMA STREET TO MISRAH THOMAS SPRATT)
TRIQ INGRAW
TRIQ MAGRI
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ IL-MARFA (BETWEEN GORG BORG OLIVIER STREET AND TRIQ IL-QAMMIEH)
MISRAH IL-PARROCCA - MELLIEHA
TRIQ IL-PARROCCA  (between Sacred Heart Street and Misrah il-Parrocca)
TRIQ QAMMIEH
TRIQ IL-QARNIT
TRIQ SALVINU VELLA
TRIQ IL-QALB IMQADDSA (between Parish Street and Gorg Borg Olivier Street)
TRIQ IS-SAJJIEDA
TRIQ IT-TRILL
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ DUN FRANGISK SCIBERRAS
IL-BAJJA TAL-MELLIEHA
IL-BAJJA TAL-ARMIER
IL-BAJJA TA' PARADISE
IŻ-ŻONA TA' GĦAJN TUFFIEĦA
GOLDEN BAY (RAMLA TAL-MIXQUQA)
IŻ-ŻONA TAL-MARFA
IĊ-CIRKEWWA

  RABAT/MDINA/TA’ QALI
TRIQ IL-KATAKOMBI
TRIQ IL-KBIRA
MISRAH IL-MUSEUM
TRIQ IL-MUSEUM
MISRAĦ IL-PAROĊĊA
IS-SAQQAJJA
TRIQ ST AGATHA
ST AUGUSTINE AVENUE
ST PAUL STREET (from Church Street till Friars Street)
TRIQ IL-KUNĊIŻŻJONI
TRIQ SAN KATALDU
STRIQ SAN PAWL (all and not part of it)
TRIQ IR-REPPUBLIKA
ALL MDINA
ALL TA’ QALI CRAFTS VILLAGE AREA

  SELMUN
SELMUN PALACE AREA

  SLIEMA/TIGNE’
TRIQ L-ARMERIJA
BISAZZA LANE
TRIQ BISAZZA 
TRIQ IL-KATIDRAL
TRIQ IL-KNISJA
TRIQ CRECHE  (Up to Dingli Street)
TRIQ DINGLI
TRIQ DRAGUT
TRIQ DUN KARM PSAILA  (Up to Santa Margherita Street)
TRIQ DUN MIKIEL RUA
FAWWARA LANE
G. FAVA LANE
TRIQ GHAR ID-DUD
TRIQ GHAR IL-LEMBI
TRIQ GINO MUSCAT AZZOPARDI
TRIQ GORG BORG OLIVIER
TRIQ GRAHAM
TRIQ GUZE HOWARD
TRIQ HIGH
TRIQ HUGHES HALLET
IL-PATRUNAT ALLEY
TRIQ KARM GALEA
TRIQ LOCKER
TRIQ LUZJU
TRIQ MANUEL DIMECH
TRIQ MATTHEW PULIS
TRIQ McIVER
TRIQ MILNER
TRIQ MRABAT
TRIQ NAZZARENU
TRIQ NICOLO ISOUARD (Up to Depiro Street)
TRIQ OLD COLLEGE
TRIQ PACE STREET
QUI-SI-SANA SEAFRONT
TRIQ RUDOLF
TRIQ SACRO CUOR
TRIQ SAN GWANN BOSCO
TRIQ SAN PUBLIUS
TRIQ SANTA MARIJA
TRIQ SAVONA
TRIQ SIR A. MERCIECA
TRIQ SIR G BORG
TRIQSIR LUIGI CAMILLERI (Up to Victoria Street)
PJAZZA SANT' ANNA
TRIQ SANT'ANTNIN
TRIQ SAN FRNAĠISK (Up to Depiro Street)
TRIQ SAN PIETRU
TRIQ STELLA MARIS
THE FERRIES
TRIQ THORNTON
TIGNE SEAFRONT
TRIQ TIGNE
TOWER ROAD
TRIQ VINCENT SCERRI
TRIQ ZIMMERMAN BARBARO
TRIQ ARTURO MERCIECA
WINDSOR TERRACE

  ST. JULIAN’S/PEMBROKE
TRIQ BALL
PJAZZA BALLUTA
TRIQ IL-KNISJA
TRIQ DOBBIE 
TRIQ SPINOLA
TRIQ ID-DRAGUNARA
TRIQ ELIA ZAMMIT
TRIQ GEORGE BORG OLIVIER
TRIQ GORT
TRIQ LOURDES
TRIQ IL-KBIRA 
TRIQ IL-MENSIJA
TRIQ PACEVILLE AVENUE
TRIQ IL-QALIET S
TRIQ ROSS 
TRIQ S. PRIVITERA 
TRIQ SCHREIBER
SPINOLA BAY SEAFRONT AREA
PJAZZA SPINOLA (Sacred Heart Square)
TRIQ ST AUGUSTINE
ST GEORGE’S LANE
ST GEORGE’S ROAD
ST GEORGE’S SEAFRONT
TRIQ SAN ĠUŻEPP
TRIQ SANTA RITA
TRIQ ST.ANDREW’S
TRIQ IL-WILGA
TRIQ PROFS WALTER GANADO
IT-TELGHA TA’SAN GILJAN
RAMPA TA’SAN GILJAN
BAY LANE
TRIQ IL-BAJJA
TREJQET IL-BAJJA
TREJQET ID-DRAGONARA
WESGHET GEORGE PORTANIER
TRIQ ANGELO PULLICINO
TRIQ IL-BAJJA
TRIQ GDIDA FI TREJQET IL-BAJJA
TRIQ IL-KBIRA
TRIQ B’KARA
TELGHET B’KARA
TRIQ LAPSI
TRIQ WIED GHOMOR
TRIQ FORREST
TRIQ MENSIJA
TRIQ MUSCAT AZZOPARDI
TRIQ ALFRED GAUCI

  SWIEQI
TRIQ ST ANDREW’S (between Triq M. A. Vassalli and Triq l-Ibrag)
TRIQ IS-SIDRA
TRIQ IL-KEFFA
TRIQ L-IMGHAZEL
TRIQ IL-GWIELAQ
TRIQ L-GHARBIEL
TRIQ ID-DRIS
TRIQ A. M. CASSOLA
TRIQ IL-HEMEL
TRIQ IL-BRAMEL
TRIQ IL-KTAJJEN
TRIQ IS-SIRK
TRIQ IL-GEJZA
TRIQ IS-SWIEQI
TRIQ L-ILQUGH
TRIQ FUQ IL-GONNA
TRIQ L-GHOQOD
TRIQ IR-RONKUN
TRIQ IL-QATTA
TRIQ TA’ L-IBRAG
TRIQ IL-MARBAT

  ST. PAUL’S BAY
TRIQ 10 TA' FRAR
TRIQ 25 TA' JANNAR  
TRIQ A. CARUANA 
TRIQ ALKA
TRI QANANIJA
TRIQ ANDREW CUNNINGHAM
TRIQ L-ANKRI 
TRIQ L-ARTIKLI 
TRIQ L-ARZELL 
TRIQ IL-ĦARIFA 
TRIQ IL-BAHHARA
TRIQ IL-BARNABA
TRIQ BEKKUN
TRIQ BILBEL S
TRIQ BOGNOR BEACH
TRIQ BORDINO 
TRIQ BUGIBBA ROAD
TRIQ C. TANTI
TRIQ CASSARINO
TRIQ CERN 
TRIQ D. DE NIZZA
TRIQ DAMASCUS
TRIQ DE TOLEDO GARCIA 
TRIQ ID-DOLMEN
TRIQ EEL
TRIQ EFESU
TRIQ L-ERBA’ MWIEZEB
TRIQ F . SAMMUT 
IL FEKRUNA
TRIQ IS-SAJJIEDA
TRIQ IL-FLIEGU
TRIQ IL-FREGATINA S
TRIQ FUGASS
TRIQ G. DESPOTT
TRIQ IL-GANDOFFLI
TRIQ L-GHABEX
TRIQ IL-GIFEN
TRIQ IL-GILBA
TRIQ IL-GWIEBI
TRIQ IL-HADDIELA
TRIQ IL-HALLEL
TRIQ IL-HATAB
TRIQ IL-HGEJJEG
TRIQ HORATIO NELSON
TRIQ L-IBHRA
TRIQ L-IMHAR 
TRIQ L-IMREJKBA 
TRIQ L-IMSELL
ISLETS PROMENADE
TRIQ ISOUARD
TRIQ J. QUINTINUS
TRIQ JAMES SMITH
TRIQ KAHLI
TRIQ IL-KAVALLI
TRIQ IL-KAVETTA
TRIQ KENNIJA
TRIQ KLAMARI
TRIQ KONS
TRIQ KONWENTWALI
TRIQ KULPARA
TRIQ KURAZZA
TRIQ IL-LACCI
TRIQ IL-LAMPUKI
TRIQ LASCARIS 
TRIQ IL-LIXKA
TRIQ LOWER CONVERSION
TRIQ LUIGI PREZIOSI
TRIQ IL-LUZZU
TRIQ IL-MAJJIERA 
TRIQ IL-MASKLI
TRIQ IL-MAZZOLA
TRIQ IL-MELH
TRIQ IL-MERLUZZ
TRIQ IL-MISTRIEĦ
TRIQ IL-MOSTA
TRIQ IL-MULETT 
TRIQ N. ARDOINO
TRIQ IN-NAKKRI
TRIQ PADERBORN
TRIQ IL-PAGELL 
TRIQ PAUL V
TRIQ IĊ-CAGĦAQ
TRIQ PIONEER
TRIQ IL-PORT RUMAN
TRIQ PORZJUNKOLA
TRIQ IL-PWALES
TRIQ IL-QALA
TRIQ IL-QARNIT 
TRIQ IL-QROLL
TRIQ RADDET IR-ROTI
TRIQ IR-RAMEL
TRIQ IR-RIZZI
TRIQ RUGGERO LORIA
TRIQ S. BORG
TRIQ IL-QALB MQADDSA
TRIQ L-ISKUNA
TRIQ L-ISPONOZ
TRIQ IR-REBBIEGĦA
TRIQ SANT ANTNIN
TRIQ SAN ARISTARKUS 
TRIQ SAN ĠORĠ 
TRIQ SAN ĠILORMU
TRIQ SAN ĠUŻEPP
TRIQ SAN LUQA
TRIQ SANTA MARIJA
TRIQ SAN PAWL (from Pwales Seafront till T. Fenech Str)
TRIQ SAN XMUN 
TRIQ SAN TIMOTJU
TRIQ SAN M. KOLBE 
TRIQ STAMNAR
TRIQ STURJUN
TRIQ IS-SAJF
TRIQ IT-TAFAL
TRIQ TARTARUN
TRIQ IT-TEMPEST
TRIQ TONI BAJADA
TRIQ IT-TURISTI
TRIQ IT-TRILL
TRIQ UPPER CONVERSIONS
TRIQ VILLEGJATURA
TRIQ WIGNACOURT
TRIQ WILEG
TRIQ IX-XITWA
IT-TELGĦA TAX-XEMXIJA
TRIQ XOLFA
TRIQ ZANDU
TRIQ IŻ-ŻERNIQ
TRIQ IL-BAJJA
DAWRET IL-QAWRA
TRIQ BARNABA
TRIQ DE LUCCA
TRIQ IN-NAWCIERA
TRIQ A MIFSUD
TRIQ SAN PAWL IL-BAHAR
TRIQ PARADES
TRIQ IT-TORRI
TRIQ MARKIZ BUGEJA
SQAQ TAX-XAMA
TRIQ SAN GWANN BATTISTA
TRIQ IS-SIMAR
TRIQ IL-MISTRA
DAWRET IN-NAWFRAGJU
TRIQ IL-MAJJIERA
EXCEPT: QAWRA POINT
DAWRET IT-TRUNCIERA
TRIQ GULJU
TRIQ IT-TAMAR
TRIQ GHAWDEX
TRIQ TAX-XTUT

  QRENDI/WIED IŻ-ŻURRIEQ
ALL AREAS IN WIED IZ-ZURRIEQ

  VALLETTA
ALL STREETS IN VALLETTA EXCEPT:
SOUTH STREET FROM REPUBLIC TO MERCHANT STREET
CITY GATE BUS TERMINUS (Sa Vjal Re Dwardu U Vjal Nelson)
TRIQ PAPA PIJU V
MISRAH IL-HELSIEN
TRIQ IL-VITORJA
MILL-KAVALLIER TA’ SAN GAKBU SAL-KAVALLIER TA’ SAN GWANN (Ditches)
TRIQ L-ORDINANZA
BEJN TRIQ IR-REPUBLIKA U TRIQ IL-VITORJA
TRIQ IR-REPUBLIKA MINN CITY GATE SA SOUTH STREET
TRIQ NOFSINHAR SA TRIQ ZAKKARIJA
SANT ‘IERMU

  FLORIANA
TRIQ PINTO
TRIQ IL-VITTMI FURJANIZI TAL-GWERRA
XATT L-GHASSARA TAL-GHENEB

  COMINO
ALL COMINO

GOZO

  GHAJNSIELEM
TRIQ SANT ANTNIN
TRIQ IL-HAMRI

  MARSALFORN, GOZO
ALL STREETS/AREAS IN MARSALFORN INCLUDING:
TRIQ MENQA
TRIQ IL- WIED (Car Park till Sea)
PJAZZA M. A. REFALO
TRIQ ID-DULURI
TRIQ FORN
TRIQ ST JOSEPH
TRIQ MUNGBELL
TRIQ ST MARY (from Port Street till Xtut Street)
TRIQ ULISSE
TRIQ PORT
TRIQ QBAJJAR
TRIQ GHAR QAWQLA
PJAZZA SAN PAWL
TRIQ L-ISQOF GUZEPPI PACE
TRIQ ID-DULURI
TRIQ IS-SAJJIED
TRIQ IX-XAGHRA
TRIQ IL-PLEJJU
TRIQ FRANK DEBONO
TRIQ LAPSI
TRIQ IR-RABAT
TRIQ IL-LUZZU
TRIQ IT-TORN
TRIQ DAHLET GHARAJJEX
TRIQ TA’BARDA
TRIQIL-QOLLA S-SAFRA
TRIQ MANWEL MAGRO
TRIQ IX-XTUT
TRIQ IL-LIFURNA
TRIQ IN-NAHLA
TRIQ MIGEL BAHAR
TRIQ HABEL TWIL
TRIQ IX-XWEJNI

  MGARR, GOZO
MGARR WHARF
TRIQ MARTINO GARCES
TRIQ MARINA
TRIQ DE VILHENA
TRIQ ST ANTHONY
TRIQ IR-REBHA
TRIQ MANUEL VILHENA
TRIQ IX-XATT
TRIQ LOURDES
TRIQ IL-HAMRI
TRIQ IZ-ZEWWIEQA
TRIQ L-IMGARR

  RAMLA L-ĦAMRA, GOZO
ALL AREAS

  SAN LAWRENZ, GOZO
TRIQ IL-ĠEBLA TAL-ĠENERAL
(from General’s Tower south to the sea)

  VICTORIA, GOZO
MISRAĦ INDIPENDENZA
TRIQ DINGLI
MISRAĦ SAVINA
TRIQ DUN KARL BONDI
MISRAH SAN FRANĠISK ST FRANCIS
TRIQ IL-KASTELL
MISRAĦ SAN ĠORĠ 
REPUBLIC STREET (from Ninu Cremona Street till Savina Square)
TRIQ TAHT PUTIRJAL
TRIQ IL-MONTI
TELGHA TAL-BELT (Including CITTADELLA)
TRIQ L-EWROPA
TRIQ KARLU GALEA
TRIQ UNIVERSITAS
TRIQ IL-KUNSILL CIVIKU

  XAGHRA
TRIQ GEBLA TAS-SANSUN
TRIQ GNIEN IMRIK
TRIQ GUZEPPI BAJADA

  XLENDI, GOZO
ALL STREETS/AREAS IN XLENDI INCLUDING:
PJAZZA L-ANFORI
TRIQ KARMENU (from Xlendi Bay till Rancis Street)
TRIQ SAN XMUN
IL-BAJJA TAX-XLENDI (XATT IX-XLENDI)
TRIQ IS-SAJJIEDA
TRIQ IL-KANTRA
TRIQ IT-TORRI
TRIQ IL-PUNICI
TRIQ IL-BIZANTINI
TRIQ IL-QSAJEM
TRIQ IR-RUMANI
TRIQ IR-RABAT
TRIQ IL-MADONNA TAL-KARMNU
TRIQ IS-SAJJIEDA
TRIQ IS-SINJA
TRIQ IL-GOSTRA
TRIQ L-GHAR TA' KAROLINA
TRIQ IL-QROLLA
TRIQ IZ-ZERZIEB
TRIQ IR-RANCIZ
TRIQ IL-KAVALLIERI
TRIQ SANTA MARIJA

The Malta Tourism Authority reserves the right to change amend this list as it deems necessary.