Contact UsMap ServermyPlanningLogin
Malta Environment & Planning Authority - www.mepa.org.mt
Print Page

HomeSeperatorMedia ReleasesSeperatorNews Details

News Details

PERMESSI GHALL-KACCA U L-INSIB

Posted on: 27/11/2002

latest_hunting licensesKaccaturi u nassaba din il-gimgha qeghdin jircievu l-carnet de chasse ghas-sena 2003 minghand l-Awtorita' ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (il-MEPA). Il-carnet de chasse huwa registru fejn il-kaccatur u n-nassab inizzel kull ma jkun qabad dik is-sena.

Il-kaccaturi u n-nassaba huma mitluba jiehdu il-carnet de chasse ghand il-federazzjoni jew ghaqda taghhom biex ihallsu s-shubija u, fil-kaz li johorgu ghall-kacca bis-senter, l-insurance.

Il-Kaccaturi u nassaba li ma jircievux il-carnet de chasse bil-posta huma mitluba li jcemplu 'il MEPA fuq 22903301 jew 22903302.